StoTherm Ceramic S

System ociepleń z płytą termoizolacyjną EPS, nierozprzestrzeniający ognia, z okładziną z płytek klinkierowych, ceramicznych lub kamienia naturalnego

    • Wybrane rozwiązanie: StoTherm Ceramic S100%
 
Rodzaj rozwiązania ETICS
Płyta termoizolacyjna EPS
Klasyfikacja ogniowa systemu NRO
Inne właściwości w zakresie p-poż zgodność z § 225 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (120 minut)
Warstwa wierzchnia Okładzina ceramiczna
Struktura warstwy wierzchniej w zależności od wybranych płytek okładzinowych
Powłoka malarska nie dotyczy